Przejdź do treści Przejdź do stopki

Budując Morskie Kolosy

Wernisaż zapowiadanej przez Narodowe Muzeum Morskie wystawy „Budując morskie kolosy. Fotografie Tercjana Multaniaka” odbył się w terminie i zgromadził liczne grono zainteresowanych, około 60 ci osób. Przywitanie miało miejsce w sali konferencyjnej NMM. (Tercjan Multaniak, 1921 – 1981, artysta fotografik, ZPAF nr.322, AFIAP, PSA). Przybyłych przywitał Zastępca Dyrektora NMM ds. Merytorycznych dr. Marcin Westphal.  Przedstawiony został zespół kuratorów wystawy, którego to praca nadała unikalny kształt wystawie tak w doborze prezentowanych prac jak i formie prezentacji.

Wymienieni zostali współpracujący partnerzy medialni. Dr. Marcin Westphal nawiązał do misji NMM i uznał udział Twórcy prezentowanych obrazów fotograficznych   w realizacji tej misji. Do zabrania głosu poproszony został kadm. Piotr Stocki, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Statku – Muzeum „Sołdek”. Wyraził zadowolenie, że ta wystawa prezentowana jest właśnie na Sołdku. Miałem zaszczyt także zabrać głos. Przybliżyłem przybyłym postać Twórcy, mojego Ojca, wspominając o okolicznościach oddania się sztuce fotografowania. Wyjaśniłem ideę przekazu zawartą w prezentowanych pracach, które pokazują człowieka potrafiącego przekształcać materię w dzieło – statek.

Dzieło, które powstawało w wyniku twórczej pracy mistrzów rożnych zawodów i specjalności. Będąc inżynierem okrętowcem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w Stoczni Gdańskiej odbieram każdy obraz fotograficzny jako opowieść. Każde dzieło sztuki jest opowieścią… Moją wdzięczność za uznanie prac Ojca godnych przypomnienia wyraziłem przekazując oryginalny egzemplarz znanej pracy, prezentowanej wielokrotnie, także wyróżnianej na salonach fotografii artystycznej. Głos zabrał także kurator wystawy, p. Jakub Adamczak. Przybliżył szczegóły powstawania wystawy, zapowiedział pojawienie się za kilka tygodni katalogu/albumu wystawy, nad którym trwają prace. Pozycja ta przedstawi nie tylko zbiór fotografii o tematyce stoczniowej, przybliży także   osobę artysty fotografika oraz analizę jego twórczości. Pojawienie się katalogu/albumu ma być okazją do wykreowania kolejnego interesującego wydarzenia.

Do przejścia do przestrzeni wystawowej Sołdka zaprosił p. Dr. Marcin Westphal. Wystawa prezentuje 59 prac, 10 z nich jest pokazanych w formule wielkoformatowej. Wybrane prace nie powielają prac prezentowanych w Dworze Artusa w roku 1963. Zasadnym jest tu przywołać wypowiedź p. Leonarda Sempolińskiego, autorytetu w dziedzinie fotografii artystycznej, która została opublikowana w miesięczniku Fotografia nr.5 maj, rocznik 1963, „Na marginesie wystawy Tercjana Multaniaka Stocznia Gdańska”.

 Do dyspozycji specjalistów NMM był kilkutysięczny zbiór negatywów Twórcy. Większość tych prac powstała w Stoczni Gdańskiej, w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych.  Dla prezentacji części prac zbudowano specjalną przestrzenną konstrukcję, rozmieszczone w przemyślany sposób prace mogą wywoływać wrażenie obecności w Stoczni. Spędziliśmy tam około godziny, nie zauważyłem, aby ktokolwiek się nudził, w małych grupkach wymieniano poglądy, dyskutowano. We właściwym momencie zostaliśmy poproszeni do przejścia do sali recepcyjnej muzeum. Udostępniony catering też zachwycił.

Dla mnie był to bardzo radosny dzień, z pewnością nie zapomnę tego dnia. Chciałbym wyrazić i podziw, i wdzięczność Panu Dyrektorowi Robertowi Działowi, że dostrzegł wartości i przesłanie Twórcy obrazów fotograficznych ze Stoczni Gdańskiej, które warto pamiętać. Oczywiście budowanie statków ma w Gdańsku długą historię i duże tradycje, s/s Sołdek jest w tą historię trwale wpisany. Teraz ma inną rolę – nobilituje i uczy, także dzisiaj.

Wystawa będzie czynna do końca października 2025. Z momentem pojawienia się katalogu/albumu egzemplarz zostanie przekazany Redakcji do ewentualnego wykorzystania.

Maciej Multaniak

Skomentuj

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now