Przejdź do treści Przejdź do stopki

Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj „Technologia nie znosi ambicji”

otwarcie: 2.12.2022, godz. 18.00 | spotkanie autorskie: 3.12.2022, godz. 13.00

Punktem wyjścia do wystawy „Technologia nie znosi ambicji” jest wywiad przeprowadzony przez Piotra Zugaja z Lucjanem Demidowskim w 2020 r., który stanie się również częścią towarzyszącej wystawie publikacji. Prezentowane na wystawie prace dwóch artystów przeglądają się w sobie, momentami gubi się i rozprasza kwestia ich autorstwa, liczy się obraz. Takie ujęcie relacji Demidowski/Zugaj wprowadzają rozszczelnienie w układzie uczeń-mistrz, która staje się przestrzenią wzajemnych inspiracji.

Lucjan Demidowski

Piotr Zugaj

(…) Lucjan Demidowski przenosi grę z percepcją do kolejnego wymiaru, którym jest fotografia. Nie wystarcza mu jednorazowe działanie i zaburzenie porządku miejsca, odrealnienie go za pomocą ulubionego rekwizytu iluzjonistów, czyli lustra. Zdjęcia Demidowskiego stają się bowiem trwałymi obrazami iluzji i niewidzialnego — zwierciadła pojawiające się na nich „patrzą” na przeciwległy widok niedostrzegalny ani dla niego, ani dla obiektywu aparatu. Artysta tym samym konstruuje wizualne traktaty na temat natury obrazu fotograficznego oraz relacji obrazu względem rzeczywistości.

Poza lustrami posługuje się też kamieniami i zmiennymi kątami widzenia. W niektórych pracach bardzo łatwo jest prześledzić przebieg ingerencji, inne są tak skomplikowane, że widzimy ingerencję tam, gdzie jej nie ma.


Z kolei Piotr Zugaj w swoich realizacjach niejako odsłania kulisy prac Demidowskiego, a także podejmuje wysiłek ich odtworzenia, bazując na swojej pamięci. Poddaje ją pod refleksję, tworząc własne obrazy, pośrednio lub bezpośrednio zaczerpnięte z realizacji starszego kolegi. Dla Zugaja przestrzeń iluzoryczna, przestrzeń zwierciadła i jego odbicia jest próbą zrozumienia metody pracy i sposobu obrazowania Demidowskiego. Czymś znacznie więcej niż tylko demaskatorstwem jego warsztatu — kolejną wariacją na temat rzeczywistości.


Paweł Bąkowski – kurator wystawy

Organizator:
Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
www.fotogen.okis.pl

Skomentuj

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now