Przejdź do treści Przejdź do stopki
„In Love with Nature” Krzysztofa Szlapy
Wszystko co istnieje posiada tajemnicę.Wszelkie rodzaje twórczej działalności, w tym te związane ze sztukami wizualnymi, stanowią próbę zbliżenia się do tego, co zawarte między wierszami, czy raczej między obrazami, jak to niegdyś określił w jednym z wywiadów sam Michelangelo Antonioni. Mianowicie do tego, co niezapisane, niewyartykułowane, niewypowiedziane expressis verbis. Im bardziej potrafimy się…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now