Przejdź do treści Przejdź do stopki
Ślady dawnego Omanu Jerzego Wierzbickiego
Fotografie Jerzego Wierzbickiego z Omanu, które powstały w ostatnich latach, mają zarówno coś wspólnego z jego wcześniejszymi realizacjami, jak też różnią się od nich. W takich cyklach prac jak „Gdańsk – Suburbia” (1995-2004) czy „Śląsk postindustrialny” (2001-2006) zajmował się on miejscami, które ucierpiały z powodu kryzysu ekonomicznego. Jego uwagę przyciągała zdewastowana architektura i ogólna tymczasowość…
Dwugłos o Kuszeli
Fotografując inspirujące go miejsca, Maciej Kuszela stara się też podkreślić osobisty charakter tej inspiracji. Dlatego ostateczna postać tych obrazów jest z reguły wynikiem różnych dodatkowych manipulacji, co może zaskakiwać w zestawieniu z faktem, że w biografii autora tak często pojawia się określenie „fotoreporter”. Jest jednak zrozumiałe, że kiedy fotografia powstaje z czysto osobistej potrzeby, to…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Now